Osteopatia

Mitä osteopatia on?

 

Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jossa keskitytään enemmän ihmisen terveydentilaan kuin sairauteen. Hoidossa korostetaan kehon rakenteellisten ominaisuuksien ja toiminnallisuuden välistä vahvaa yhteyttä, jotka tekevät kehon olomuodon ja olotilan (form) osallistuen kehon luontaiseen paranemiskykyyn. Osteopatia on terveydenhuollon ala, joka perustuu anatomian, fysiologian, embryologian ja muiden biolääketieteellisten ja luonnontieteellisten tieteiden periaatteisiin.

 

Osteopaatti on ihmiskehon rakenteen ja toiminnan asiantuntija. Hän analysoi ja arvioi kehon häiriötiloja ja käyttää osteopatian periaatteiden mukaisia toimintamalleja päätyessään osteopaattiseen työdiagnoosiin. Osteopaattiselle lähestymistavalle on tyypillistä, että osteopaatilla on erittäin kehittynyt palpaatio kyky, ja kyky ottaa huomioon kehon eri osien toimiminen kokonaisuutena. Suomessa osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuoltoalan ammattihenkilö.

 

Osteopaattisen hoidon tavoitteena on edistää ja tukea yksilön yleistä terveydentilaa ja hyvinvointia. Hoito on turvallista yksilöllisesti räätälöityä ja soveltuu kaikenikäisille. Kehon hyvä toiminta ja terveys koostuu tuki ja liikuntaelimistön sidekudosten, hermoston ja verenkiertoelimistön optimaalisella tavalla toimivasta yhteistyöstä. Hoidossa pyritään edesauttamaan ihmisen kykyä ja mahdollisuuksia terveyden ylläpitämiseen, parantumiseen ja homeostaasin tukemiseen. Osteopaattinen hoito sisältää laajan kirjon menetelmiä, joilla voidaan käsitellä pehmytkudoksia, sidekudoksia ja niveliä, manipuloida ja liikuttaa tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vaikuttaa sisäelimiin ja hermostoon.
Call Now Button