Kinesiologinen tasapainotus yhdistää länsimaista anatomia-ja fysiologia osaamista idän tuhansiavuosia vanhoihin oppeihin, kuten akupunktioon, meridiaanioppiin ja viiden elementin teoriaan.Tasapainotuksen aluksi käydään hoidettavaa asiaa ja hoidon tavoitetta läpi keskustellen, jonkajälkeen hoito tehdään vaatteiden päältä kiropraktiikasta tutun lihastestauksen avulla. Sen avulla päästään kiinni kehon syvempiin kerroksiin ja löydetään oikeita hieronta ja kosketuspisteitä, joidenaktivointi saa kehon omat itseparantamismekanismit toimimaan ja purkamaan kehon stressiäsuhteessa hoidettavaan tavoitteeseen.Kinesiologinen tasapainotus auttaa löytämään tavoitteita ja kulkemaan niitä kohti elämän kaikissavaiheissa.

Tasapainotukset tuovat apua niin fyysisiin kuin psyykkisiinkin kipuihin ja jännityksiin.Tasapainotusten avulla pääset kääntämään elämän haasteita kohti positiivista suuntaa, löytämäänvoimavaroja, iloa ja onnea elämään sekä vahvistamaan omaa kasvua ja oppimista. Kinesiologinen tasapainotus auttaa löytämään tavoitteita ja kulkemaan niitä kohti vanhemmuudenkaikissa vaiheissa.
Call Now Button