Fysioterapia

Fysioterapia edistää ja ylläpitää ihmisen toiminta- ja työkykyä.
Fysioterapiassa käytetään hoitoina muun muassa lämpö- ja kylmähoitoa sekä TNS-sähkökipuhoitoa.

Hoitojaksoon kuuluu aina henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta omatoimiseen liikuntaan. Fysiterapeutti opastaa muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Aktiivinen ja passiivinen liikehoito
  • Yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu
  • Ergonomiaohjaus
  • Liikuntaohjaus
  • Ravintoneuvonta
Kenelle fysioterapia sopii?

Fysioterapiaan kuuluvilla fysikaalisilla hoidoilla voidaan helpottaa merkittävästi kipuja. Hieromalla, venyttelyllä, mobilisoinnilla ja liikehoidolla voidaan vaikuttaa positiivisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin ja sitä kautta koko kehon hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
Hoidot valitaan aina asiakkaan tarpeiden ja etujen mukaisesti.

Hoitoihin voi tulla lääkärin fysioterapialähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä hoidoista saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen Kelalta.

Tampereen kaupungin työntekijä saa hyvinvointikeskuksessamme sairauskassan hieronta- ja fysioterapiaedut.
Lue lisää fysioterapiasta Suomen Fysioterapeutit -liiton sivulta.

Hyvä Olo Ilonassa voit tulla fysioterapiaan 30 min akuuttiajalle tai valita pitemmän hoitokerran tai hoitokertasarjan. Ensimmäiseksi hoitokerraksi suositellaan 60 minuutin alkututkimusta. Fysioterapeuttimme tekevät myös kotikäyntejä Tampereen alueella.

Tutustu myös purentaelimistön fysioterapiaan (TMD).

Tutkimukset ja lausunnot

Fysioterapia saattaa olla osittaisen Kela-korvauksen alaista hoitoa. Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin lähete fysioterapiaan. Lähete voi olla joko julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta.

Lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lausunnot korvataan, jos ne on määrätty sairauden hoidon vuoksi tai ne ovat olleet tarpeellisia mahdollisen sairauden toteamiseksi. Lääkärin samalla kertaa määräämä hoito ja tutkimus korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokerralta sillä edellytyksellä, että tutkimus on suoritettu tai hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Omavastuuosuus jää asiakkaan itse maksettavaksi.

VARAA AIKA ja kysy lisää info@hyvaoloilona.fi

Call Now Button