Purentaelimistön fysioterapia (TMD)
Purentaelimistön fysioterapia (TMD)

Purentaelimistön fysioterapian tavoitteena on kipujen vähentäminen, kuormituksen vähentäminen nivelissä ja lihaksissa ja purentaelimistön normaalin toiminnan palauttaminen.

Purentaelimistön toimintahäiriöt

Purentaelimistöön kuuluvat leukanivelet, purentalihakset, hampaisto ja niihin läheisesti liittyvät kudokset. Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) voidaan luokitella nivelperäisiin, lihasperäisiin tai näiden yhdistelmiin. Vaivat ovat yleisiä, ja ne voivat vaikuttaa negatiivisesti jokapäiväiseen elämään. Diagnoosi perustuu oireiden selvittämiseen ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen, jota voidaan tarvittaessa täydentää lääkärin tekemillä kuvantamistutkimuksilla. Lue lisää toimintahäiriöistä Duodecimin Käypä hoito -suosituksista.

Purentaelimistön toimintahäiriöiden tavallisimpia oireita ovat:

 • leukaniveläänet kuten rahina, naksahdus ja lonksuminen
 • leukanivelten ja purentalihasten kipu
 • suun rajoittunut avautuminen tai sulkeutuminen
 • muut alaleuan liikehäiriöt
 • leukojen väsyneisyys
 • kasvokivut
 • korvakivut
 • päänsärky
 • äänen tuoton ongelmat
 • nielemisvaikeudet, pala kurkussa
 • niska- ja hartiaseudun ongelmat ja kiputilat

Altistavia tekijöitä häiriöiden ilmaantumiseen:

 • hampaiden narskuttelu (bruksismi)
 • hampaiden pureminen yhteen (usein stressin aihettamaa)
 • hampaiston virheasennot, purentavirheet
 • ryhtivirheet
 • tietyt yleissairaudet (esimerkiksi reuma ja fibromyalgia)
 • masennus ja muut psykologiset tekijät
 • perinnöllisyys
 • naissukupuoli

Purentaelimistön fysioterapia on aina yksilöllistä, ja hoito räätälöidään asiakkaan oireiden mukaisesti.

Purentaelinten fysioterapiaan kuuluu huolellinen alkuhaastattelu ja tutkiminen. Tutkiminen aloitetaan ryhdin ja niskan asennon ja liikkuvuuden inspektiosta, sillä ne vaikuttavat suuresti leukanivelien asentoon ja liikkuvuuteen. Lisäksi tutkitaan leukanivelen toiminnallisuutta. Leuan liikkeitä tarkastellaan istuen sekä selinmakuulla. Niveltä ja purentaelinlihaksia voidaan tutkia suun ulko- ja sisäpuolelta.< Itse hoitoon voi kuulua purentalihasten rentouttaminen pehmytkudoskäsittelyllä, leukanivelten mobilisointi (liikehoito ja traktio) ja niskan hieronta ja mobilisointi. Lisäksi fysioterapiassa ohjataan harjoitteita, joita asiakas voi tehdä kotona hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Usein fysioterapeutti suosittelee myös hammaslääkärikäyntiä, jos huomaa tarvetta purentafysiologiseen arviointiin (esim. kiskojen hankinta). Fysioterapiaan voi tulla lähetteellä tai ilman. Hoitokertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti, aina vaivan laadun mukaisesti. VARAA AIKA ja kysy lisää info@hyvaoloilona.fi

Call Now Button