Toiveena raskaus? Lapsettomuushoitojen tukena ja jo raskaustoiveen alkuvaiheessa kannattaa kokeilla myös kehoa tasapainottavia hoitomuotoja

Raskauden alkamisen ja jatkumisen haasteet koskettavat todella monia – ja raskauden ihanteelliseen kulkuun vaikuttavatkin lukuiset eri tekijät. Kuitenkin mitä paremmassa tasapainossa keho on niin henkisesti kuin fyysisesti raskautta toivoessa, sen paremmat valmiudet raskauteen on. Lue tästä blogista, kuinka esimerkiksi akupunktio ja kinesiologinen tasapainotus voivat olla tukena raskauteen valmistautumiselle.  

Hyvinvointikeskus Hyvä Olo Ilonan kätilö Suvi Lähteenkorva on huomannut lapsitoiveen olevan kuin miljoonan palan palapeli, jossa kaikkien palojen on osuttava kohdalleen yhtä aikaa. Erilaisilla kehoa ja mieltä tukevilla hoidoilla saamme monia paloja loksahtamaan paikoilleen ja tämä tukee raskauden alkamista ja sen jatkumista. 

Kuitenkin mitä paremmassa tasapainossa keho on niin fyysisesti kuin henkisesti raskautta toivoessa, sen paremmat valmiudet myös raskauden alkuun on. Akupunktioon ja muihin kehoa ja mieltä tasapainottaviin hoitoihin kannattaa hakeutua jo raskaustoiveen alkuvaiheessa, jolloin saa tuettua muun muassa kehon omaa hormonitoimintaa ja valmiutta raskaudelle.

Tärkeintä hoitoja suunnitellessa on ottaa huomioon asiakkaan yksilöllinen tilanne, ja uskaltaa muokata tehtyä suunnitelmaa myös hoitojen edetessä. On aina tärkeää huomioida kokonaisuus niin kehon, mielen kuin arjen kuormittavuudenkin kannalta. Kätilömme pysähtyy kuulemaan miten voit ja jaksat arjessa välillä rankkojenkin hedelmällisyyshoitojen ja monien pettymysten tuoman lisäkuorman ja stressin kanssa. 

Lue tästä blogista, milloin eri hoitoihin kannattaa hakeutua, mikä on paras hoitokokonaisuus lapsesta haaveilevalle ja millaisia vaikutuksia hoidoilla usein on käytännön tasolla. 

Milloin hoitoihin kannattaa hakeutua?

Hoitoihin voi hakeutua kaikissa lapsitoiveiden, kuukautiskiertojen ja hedelmällisyyshoitojen vaiheissa. Hyvinvointikeskus Hyvä Olo Ilonassa kätilön tekemät hoidot ovat turvallisia kaikissa vaiheissa. Kätilö osaa huomioida eri kierron, hoitojen ja mahdollisesti alkaneen raskauden vaiheet ja kohdistaa tuen juuri sen hetkiseen tilanteeseen sopivaksi. 

“Esimerkiksi ovulaation jälkeisen ajan sinua hoidetaan, kuten olisit raskaana ja tuetaan alkion kiinnittymistä ja raskauden jatkumista mm. kohtuverenkiertoa ja kehon kokonaisvaltaisen stressin laskua tukemalla, jolloin keholla jää mahdollisimman paljon voimavaroja mahdollisen hedelmöittyneen munasolun ja alkion vastaanottamiselle.”, kertoo kätilö Suvi Lähteenkorva.

Lapsitoiveeseen liittyen on hyvä päästä tukemaan kehon optimaalista toimintaa ja tasapainoa kierron kaikissa vaiheissa. Tämän vuoksi akupunktioon kannattaa hakeutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varautua käymään hoidossa aluksi muutaman kerran 1-2 viikon välein. 

“Jos pitäisi jokin yksittäinen kohta valita milloin hoidossa kävisi, silloin hieman ennen ovulaatiota on hyvä hetki”, Lähteenkorva pohtii. 

Alkionsiirtoon liittyen kätilömme suosittelee Paulus protokollan mukaista akupunktiota, jolloin akupunktio on juuri ennen alkionsiirtoa ja pian sen jälkeen. Tämän on tutkimuksissa todettu lisäävän raskauden alkamisen todennäköisyyttä 26,3%sta 42,5% (Lähde: Paulus et a 2002 tutkimus https://www.sussexacupuncture.co.uk/paulus-protocol/)

Mitkä ovat eri hoitomuotojen suurimmat hyödyt?

Erityisesti Hyvä Olo Ilonan asiakkaat ovat kokeneet hoitokokonaisuudet positiivisina ja rentouttavina, kertoo Lähteenkorva. Olennaista onkin saada kehon stressitasoja laskettua ja lisätä myös mielen toiveikkuutta ja positiivisuutta raskauden alkamista kohtaan. Tällöin olemme myös vastaanottavaisempia raskaudelle.

“En osannut ajatella, että hoito vaikuttaa näin kokonaisvaltaisesti ja olo on myös henkisesti huomattavasti kevyempi ja pieni toiveikkuus on palannut, että voisinkin tulla raskaaksi.” (asiakkaalta kuultua)

Lähteenkorva näkeekin yhtenä isona hyötynä hoidoissa annetun henkisen tuen. Hoidoissa on tarpeen jutella samalla myös jaksamisesta ja muista ajatuksista lapsitoiveeseen liittyen. Joskus takana on jo useampi keskenmeno ja valtava määrä pettymystä. Joskus jokin mielen lukko voi ollakin se, joka on raskautumisen tiellä.

“Ihanan matkan kuljin Suvin kanssa siihen pisteeseen, että sain oman pienen vauvan syliin” (asiakkaalta kuultua)

Fyysisesti yksi tärkeimmistä asioista on kehon tasapainotus, mikä lisää mahdollisuuksia raskauden alkamiselle. Kehon tasapainottamiseen soveltuvia hoitomuotoja ovat esimerkiksi akupunktio, vyöhyketerapia sekä kinesiologinen tasapainotus. Samoja hoitoja suositellaan niin raskautta suunniteltaessa, lapsettomuushoitojen tukena, raskauden aikana sekä synnytykseen valmistautuessa.

Akupunktio on perinteisen kiinalaisen lääketieteen (Traditional Chinese Medicine, TCM) tekniikka, jossa hoitavana menetelmänä käytetään akupunktioneuloja. Akupunktiossa ei eritellä fyysisiä ja psyykkisiä vaivoja, vaan hoito perustuu koko ihmisen tasapainon löytämiseen. Akupunktion tarkoitus on liikuttaa elämänvoimaa eli qitä. Niin akupunktio kuin vyöhyketerapia tarjoavat paljon apua niin stressin hallintaan, hormonitoiminnan tukemiseen sekä kehon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

  > Lue lisää akupunktiosta ja vyöhyketerapiasta lapsettomuushoitojen tukena

Kinesiologinen tasapainotus puolestaan yhdistää länsimaista anatomia- ja fysiologia osaamista idän tuhansia vuosia vanhoihin oppeihin, kuten akupunktioon, meridiaanioppiin ja viiden elementin teoriaan. Kinesiologinen tasapainotus perustuu idealle, että keholla on kyky parantua itse ja, että tiettyjä kehon osia voidaan stimuloida auttamaan tätä paranemisprosessia. Kinesiologiassa käytetään manuaalisia lihastestauksen tekniikoita, joiden avulla voidaan löytää heikkoja tai epätasapainossa olevia lihaksia ja sen avulla tukea kehon toiminnan tasapainoisuutta.

  > Lue lisää kinesiologisesta tasapainotuksesta

 

Monet hoitomuodot sopivat sekä lapsettomuushoitojen aikana että raskaana ja synnytyksen lähestyessä.

Käytännössä hoidoissa voidaan esimerkiksi:

  • Vahvistaa kohdun ja lantion alueen verenkiertoa – Hyvä verenkierto kohdun ja lantion alueella tukee kehon tasapainoa.
  • Tukea stressin hallintaa – Mikäli raskautta on yritetty jo pitkään, voi se johtaa stressiin ja toistuviin pettymyksiin. Takana voi olla jo vuosien mittaiset lapsettomuushoidot ja luottamus omaan kehoon ja sen kykyyn toimia oikein voi olla hiipunut. Tällöin kehoa lähdetään tasapainottamaan erilaisilla hoitomuodoilla, jolla vahvistetaan jälleen luottamusta omaan kehoon, jotta keho olisi valmiimpi ottamaan hoitoja vastaan.
  • Tukea kehon hormonitoimintaa – Kehon oman hormonitoiminnan tukeminen voi parantaa raskauden alkamisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi akupunktiolla voi tukea kehon valmiutta lapsettomuushoitoihin kaikissa hoitojen vaiheissa.

> Lue myös: Akupunktio, fysioterapia ja muut hoitomuodot tukevat vahvempaa vanhemmuutta

 

Sopiva hoitokokonaisuus muotoillaan aina yksilöllisesti 

Hyvä Olo Ilonassa kätilön ammattitaito on laaja, ja hoitoja sovelletaan aina ammattitaidolla yksilölle sopivaksi. Jokaisen tilanne on aina yksilöllinen ja tilanne myös muuttuu ja etenee usein hoitojen aikana, jolloin hoitomuotoja on syytä vaihtaa.

Esimerkiksi kerran akupunktioon tullessa huomioimme asiakkaan voimakkaan henkisen kuormituksen, jonka myötä päädyimme toteuttamaan ensin kinesiologista tasapainotusta. Näin saimme tehokkaasti purettua kehon ja alitajunnan tasolla olevaa stressiä lihastestauksen ja sitä kautta löytyvien kehon stressiä purkavien hierontapisteiden avulla. Tällä tavalla saimme palautettua kehon ja mielen luottamusta itseen ja tasapainotettua kehoa niin, että se on ollut mahdollisimman valmis uuteen, kertoo Lähteenkorva.

Hoidon ei myöskään kuulu olla stressiä lisäävä suoritus, vaan sen tavoite on lisätä hyvinvointia ja kehon kykyä päästä parhaaseen mahdolliseen tasapainoon ja terveyteen kehon käytössä olevien voimavarojen mukaan. Siksi hoitomme ovat aina joustavia ja mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin.

Usein parhaimpaan lopputulokseen päästään eri hoitomuotoja yhdistelemällä ja erityisesti lapsettomuushoitojen tueksi Lähteenkorva suosittelee vähintään 4 hoitokerran sarjaa. Hoitosarja voi sisältää myös esimerkiksi purentalihashierontaa, sillä purentalihaksemme ovat suorassa yhteydessä lantionpohjan lihaksiin.

Hyvä Olo Ilonassa olemme erikoistuneet tukemaan kohti vahvempaa vanhemmuutta, jossa palvelupolku lähtee jo raskauden suunnittelusta ja on mahdollista aina vauvan hoitoihin saakka.

> TUTUSTU PALVELUIHIN

VARAA AIKA

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös: Säännöllinen hieronta ylläpitää hyvinvointia

Call Now Button