Akupunktio, fysioterapia ja muut hoitomuodot tukevat vahvempaa vanhemmuutta

Vanhemmuus tuo mukanaan isoja muutoksia elämään. Vanhempien kokonaisvaltainen hyvinvointi on voimavara, johon kannattaa panostaa raskauden kaikissa vaiheissa. Lue tästä blogista Hyvä Olo Ilonan kätilö Suvi Lähteenkorvan asiantuntijaneuvot, kuinka akupunktio ja muut eri hoidot tukevat vahvempaa vanhemmuutta raskautta suunnitellessa ja lapsettomuushoitojen aikana, raskauden eri vaiheissa sekä synnytyksen jälkeen.

”Vanhempien kokonaisvaltainen hyvinvointi on myös lapsen etu, joten hyvinvoinnin palasten kohdalleen laittaminen kannattaa aloittaa jo raskautta suunniteltaessa”, korostaa Hyvä olo Ilona -hyvinvointikeskuksessa työskentelevä kätilö Suvi Lähteenkorva. Hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa usein myös edesauttaa raskauden alkamista. Kun pysähtyy pitämään huolta itsestään, usein myös raskaaksi tulemisen kannalta monet palat loksahtavat paikoilleen. 

Raskausaikana kehon kuorma kasvaa, mikä voi pahentaa jo ennen raskautta olleita virheasentoja. Erilaiset virheasennot ovat tänä päivänä Lähteenkorvan mukaan hyvin tyypillisiä, sillä nykymaailma altistaa niille herkästi. Esimerkiksi runsas istuminen ja erityisesti istuminen huonoissa asennoissa, vaikuttaa suoraan lantioon ja sen verenkiertoon. “Istumme paljon esimerkiksi sohvalla häntäluun päällä, jolloin lantio on pahimmassa mahdollisessa asennossa”, muistuttaa Lähteenkorva.  

Kun fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on hyvä jo ennen raskautta, voi se helpottaa tulevaa raskautta ja synnytystä. Esimerkiksi lantion kireydet voivat olla yhteydessä vauvan virhetarjontaan. Omaan ja vauvan hyvinvointiin voi kuitenkin vaikuttaa positiivisesti vielä koko raskauden ajan ja helpottaa kipuja ja oireita tasapainottaen kehoa eri hoidoin.

Tässä blogissa pääset lukemaan, kuinka eri hoitomuodoilla voimme tukea vanhempaa vanhemmuutta.

Sisältää:

  1. Suunnitteletko raskautta? Tukea lapsitoiveeseen eri hoitomuodoista.
  2. Monipuolista tukea raskauden aikana ja synnytykseen valmistautumisessa
  3. Tukea synnytyksen jälkeiseen palautumiseen ja imetykseen. 

tukea lapsettomuushoitoihin akupunktiosta

Suunnitteletko raskautta?

Moni saa tukea erilaisista hoidoista jo raskautta suunniteltaessa sekä lapsettomuushoitojen aikana. Hyvä Olo Ilona -hyvinvointikeskus tarjoaa lapsitoiveeseen tukea akupunktiosta, vyöhyketerapiasta, kinesiologisista tasapainotuksista sekä kätilön kanssa keskusteluista.  

Tuleva raskaus ja vanhemmuus tuovat mukanaan monia muutoksia, joten on tärkeää, että lähdemme valmistautumaan niin fyysisesti kuin psyykkisesti jo raskautta suunniteltaessa. Raskaus ja synnytys ovat keholle isoja ponnistuksia, ja erityisesti kasvava vatsa tuo jatkuvan haasteen keholle. Onkin tärkeää, että keho kykenee muovautumaan muutosten mukana. ”Mikäli kehossa on virheasentoja tai kärsit selkäkivuista jo ennen raskautta, tulevat ne todennäköisesti vain korostumaan raskauden edetessä.” kertoo Lähteenkorva. 

Erilaiset kehon virheasennot ja kehon epätasapaino voivat myös heikentää raskauden mahdollisuutta. Esimerkiksi lantionkireys voi vaikuttaa kohdun verenkiertoon ja sitä kautta myös raskautumisen mahdollisuuteen. 

Akupunktio ja muut hoitomuodot jo ennen raskautta voivat auttaa parantamaan naisen kehon toimintaa ja valmistamaan sen raskautta varten. Kehon tasapaino edesauttaa raskautumista ja on tärkeä tuki myös lapsettomuushoitojen yhteydessä. 

Hoidoissa voidaan esimerkiksi:

  1. Vahvistaa kohdun ja lantion alueen verenkiertoa – Hyvä verenkierto kohdun ja lantion alueella tukee kehon tasapainoa.
  2. Tukea stressin hallintaa – Mikäli raskautta on yritetty jo pitkään, voi se johtaa stressiin ja toistuviin pettymyksiin. Takana voi olla jo vuosien mittaiset lapsettomuushoidot ja luottamus omaan kehoon ja sen kykyyn toimia oikein voi olla hiipunut. Tällöin kehoa lähdetään tasapainottamaan erilaisilla hoitomuodoilla, jolla vahvistetaan jälleen luottamusta omaan kehoon, jotta keho olisi valmiimpi ottamaan hoitoja vastaan.
  3. Tukea kehon hormonitoimintaa – Kehon oman hormonitoiminnan tukeminen voi parantaa raskauden alkamisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi akupunktiolla voi tukea kehon valmiutta lapsettomuushoitoihin kaikissa hoitojen vaiheissa.

Hoidot raskauden suunnittelun tukena

Kehon tasapainottamiseen soveltuvia hoitomuotoja ovat esimerkiksi akupunktio, vyöhyketerapia sekä kinesiologinen tasapainotus. Samoja hoitoja suositellaan niin raskautta suunniteltaessa, lapsettomuushoitojen tukena, raskauden aikana sekä synnytykseen valmistautuessa.

Kinesiologinen tasapainotus yhdistää länsimaista anatomia- ja fysiologia osaamista idän tuhansia vuosia vanhoihin oppeihin, kuten akupunktioon, meridiaanioppiin ja viiden elementin teoriaan. Kinesiologinen tasapainotus perustuu idealle, että keholla on kyky parantua itse ja, että tiettyjä kehon osia voidaan stimuloida auttamaan tätä paranemisprosessia. Kinesiologiassa käytetään manuaalisia lihastestauksen tekniikoita, joiden avulla voidaan löytää heikkoja tai epätasapainossa olevia lihaksia ja sen avulla tukea kehon toiminnan tasapainoisuutta.

         > Lue lisää kinesiologisesta tasapainotuksesta

Myös akupunktio sekä vyöhyketerapia tarjoavat paljon apua niin stressin hallintaan, hormonitoiminnan tukemiseen sekä kehon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hoitomuotoja Lähteenkorva suosittelee käytettäväksi jokaisen yksilöllisen tarpeen huomioonottaen ja eri hoitoja voi myös yhdistellä yksilöllisen tilanteen mukaan.

Tärkeintä on aina toimia sen mukaan, mikä yksilölle on parasta. Hoidoissa edetään tilanteen mukaan ja joskus tärkeintä on vain olla läsnä ja kuunnella, mitä toiselle kuuluu”, korostaa Lähteenkorva. Hoidon ei koskaan kuulu olla stressiä lisäävä suoritus, vaan sen tavoite on lisätä hyvinvointia ja kehon kykyä päästä parhaaseen mahdolliseen tasapainoon ja terveyteen kehon käytössä olevien voimavarojen mukaan. 

Usein parhaimpaan lopputulokseen päästään eri hoitomuotoja yhdistelemällä ja erityisesti lapsettomuushoitojen tueksi Lähteenkorva suosittelee vähintään 4 hoitokerran sarjaa. Hoitosarja voi sisältää myös esimerkiksi purentalihashierontaa, sillä purentalihaksemme ovat suorassa yhteydessä lantionpohjan lihaksiin. 

        > Lue lisää akupunktiosta ja vyöhyketerapiasta lapsettomuushoitojen tukena

        > Lue lisää purentalihashieronnasta

oletko raskaana? Eri hoitomuodot tukevat vanhempaa vanhemmuutta

Monipuolista tukea raskauden aikana ja synnytykseen valmistautumisessa

Yhteys vauvaan lähtee syntymään jo raskausaikana. Jo mahassa ollessaan vauva aistii raskaana olevan tunnetilat ja peilaa sitä kautta ymmärrystä maailmasta. Hyvinvointi raskausaikana tukee myös vahvaa vanhemmuutta.

Omaa hyvinvointia voi edistää myös raskausaikana monin tavoin. Hyvä olo Ilona -hyvinvointikeskuksen kätilö Suvi nostaa esiin, että on virheellistä ajattelua, että kaikki kivut ja tuntemukset kuuluvat raskauteen normaalisti. Esimerkiksi liitoskivut kertovat Suvin mukaan kireyksistä lantion alueella, eikä niistä tarvitse turhaan kärsiä. 

Erilaiset oireet kertovat aina kehon epätasapainosta, joita voidaan myös ehkäistä erilaisilla hoidoilla”, Lähteenkorva painottaa. Esimerkiksi kinesiologinen tasapainotus on hyvä tapa vahvistaa luottamusta itseen ja omaan kehoon esimerkiksi raskauden alkuun ja jatkumiseen, synnytykseen valmistautumiseen, synnytyspelon käsittelyyn sekä vanhemmuuteen liittyen.

Apua alkuraskauden oireisiin

Alkuraskauden oireita, kuten pahoinvointia ja liitoskipuja voidaan vähentää esimerkiksi raskausajan hieronnalla tai akupunktiolla. “Monesti kuulee, että alkuraskauden aikana hierontaa ja akupunktiota pitäisi vältellä, mutta moni saa apua alkuraskauden pahoinvointiin juuri akupunktiosta”, kertoo Suvi. 

Tärkeää on kuitenkin mennä asiantuntevan ammattilaisen vastaanotolle, joka osaa välttää tiettyjä akupunktiopisteitä ja soveltaa hoitoja niin, että ne ovat juuri oikeita raskauden eri vaiheissa. Esimerkiksi Hyvä olo Ilonan Suvilla on koulutettuna kätilönä tietotaito siitä, mitä tehdä ja mitä ei. 

Myös vyöhyketerapia tukee äidin hyvinvointia raskauden aikana. Se on kokonaisvaltainen hoitomuoto, joka auttaa kehoa löytämään tasapainon.. Vyöhyketerapiassa käsitellään jalkateriä, joiden vyöhyke- ja akupunktiopisteet vaikuttavat kehon muihin osiin. Normaalitilassa jalkaterien heijastealueen kudos on pehmeää ja joustavaa ja sen painaminen ei satu. 

Vyöhyketerapian aikana jalan heijastealueilla voi kuitenkin tuntua kipua ja heijaste tuntuu tällöin erilaiselta verrattuna normaalitilaan. Heijastekipu on merkki elimistön sen hetkisestä häiriötilasta. Elimistön ollessa tasapainossa kipua ei tunnu, vaan heijastealueet tuntuvat painellessa neutraaleilta tai miellyttäviltä.

 >> Lue lisää akupunktiosta ja vyöhyketerapiasta

Myös raskausajan hieronta tukee raskauden myötä muuttuvaa kehoa lihasjännitysten helpottamisessa ja kehon rentouttamisessa. Hieronta voi helpottaa oloa, kun se tehdään hellävaraisesti ja turvallisen ammattilaisen tekemänä. Raskaus on luonnollinen tila ja hyvä hetki pysähtyä hoitamaan omaa kehoa. 

Kaikki, mikä rentouttaa odottavaa äitiä, on aina eduksi raskaudelle ja tulevalle vauvalle. Raskausajan hieronta voi muun muassa helpottaa kiputiloja, vähentää stressiä ja rentouttaa, poistaa kuona-aineita, lisätä nestekiertoa ja siten myös vähentää suonikohjujen muodostumista. 

>> Lue lisää raskausajan hieronnasta

Tukea synnytyksen lähestyessä

Yksi keino tukea lähestyvää synnytystä on vauvan optimaalisen asennon tukeminen. “On olemassa tiettyjä spinning babies -harjoitteita, joiden avulla moni vauva on kääntynyt oikeaan asentoon”, kertoo Lähteenkorva. Lisäksi esimerkiksi akupunktio ja kinesiologinen tasapainotus voivat tukea vauvan optimaalista asentoa synnytystä varten. 

Tarjoamme myös synnytyksen käynnistykseen liittyviä hoitoja ja mahdollista on myös yksilöllinen synnytysvalmennus”, kertoo Suvi, “Synnytyksen käynnistämiseen voidaan käyttää esimerkiksi akupunktiota, vyöhyketerapiaa sekä kinesiologista tasapainotusta”. Hoitoja voidaan aina myös yhdistellä niin, että ne tukevat parhaiten yksilön tarpeita. 

Hoidoissa tavoitteena on antaa keholle ja vauvalle viestiä siitä, että on aika siirtyä maailman puolelle. Tärkeää on myös henkinen valmistautuminen synnytykseen, sillä joskus synnytyksen käynnistymistä jarruttaa jokin alitajuntainen pelko tai jännitys, mikä luo turvattomuutta. Tämä pitää kehon adrenaliinihormonin tuotantoa koholla ja estää näin tarvittavan oksitoniinihormonin tuotantoa.  

Hyvinvointikeskus Hyvä Olo Ilonan kätilön vastaanotolla ja synnytysvalmennuksessa saat yksilöllistä palvelua, opastusta ja neuvontaa raskausaikaan, synnytykseen valmistautumiseen, vanhemmuuden kysymyksiin, imetykseen sekä vauvan hoitoon.

>> Lue lisää: Synnytys ja siihen valmistautuminen – mitä neuvolassa ei kerrota.

vahvuutta vanhemmuuteen

Synnytyksen jälkeen opastusta palautumiseen ja imetykseen

Palautuminen raskaudesta ja synnytyksestä ei tapahdu hetkessä, vaan vie useita kuukausia, joskus jopa vuosia. Tyypillisiä oireita synnytyksen jälkeen ovat vatsalihasten erkauma, lantionpohjan lihasten heikkous, selkäkivut sekä erilaiset virheasennot. Myös imetys ja esimerkiksi pienen vauvan kantelu vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin esimerkiksi ergonomian näkökulmasta. 

Fysioterapia sekä muut hoidot voi auttaa kehoa palautumaan nopeammin – ja vähentämään kipua ja epämukavuutta. Äitiysfysioterapeutti ohjaa ja opastaa sinua raskauden aikana kehon muutoksissa sekä synnytyksen jälkeisessä palautumisessa, kuten turvallisesti liikunnan aloittamisessa, erkauman tarkastuksessa sekä kuntoutuksessa.

Palautumista edistää oman tilanteen tunnistaminen

Synnytyksen jälkeen keho alkaa pikkuhiljaa palautua, mutta oman palautumisen tilaa muuttuneessa tilanteessa voi olla vaikea tunnistaa itse. Voi olla vaikea määritellä, mitkä oireet ja tuntemukset ovat normaaleja ja mitkä eivät. 

Palautumisessa tärkeää on myös henkinen palautuminen, jolla on suuri vaikutus fyysiseen palautumiseen. Tällöin voi olla hyvä käydä keskustelemassa kätilön kanssa ja käydä läpi oma synnytyskertomus. “Erityisesti jos synnytyksen on kokenut vaikeana tai traumaattisena, on hyvä käydä kätilön kanssa sekä keskustelu että mahdollinen kehotyöskentely”. Kehotyöskentelyllä Lähteenkorva tarkoittaa kehoon varastoituneen stressin purkamista kinesiologisen tasapainotuksen avulla.

Tarkastuta ainakin lantion alueen ja vatsalihasten palautumisen tilanne

Lisäksi Lähteenkorva suosittelee jokaiselle käyntiä äitiysfysioterapeutilla tarkastamassa lantion alueen sekä vatsalihasten palautumisen tilanne. On tärkeää tietää, missä vaiheessa oman kehon palautuminen on ja saada asiantuntijan neuvot siihen, millainen liikunta tilanteessa on turvallista ja palautumista edistävää.

Raskaus ja kasvava vatsa vaatii erityisesti vatsalihaksilta venymistä. Pikku hiljaa synnytyksen jälkeen vatsa palautuu ennalleen, mutta osalla äideistä vatsalihasten erkauma vaatii hoitoa palautuakseen. Erkauman oireita voi kuitenkin olla vaikea tunnistaa itse. Lisäksi fysioterapeutilta saat omakohtaiset ohjeet, miten lähteä vahvistamaan vatsalihaksia oikein. Erityisesti syvien vatsalihasten tuki on tärkeää, kun lähdetään liikkumaan synnytyksen jälkeen enemmän. Pahimmillaan liian aikaisin raskaita liikkeitä tekemällä voi pahentaa erkaumaa ja sen oireita. 

>> Lue lisää: vatsalihasten erkaumasta ja sen tunnistamisesta

Synnytyksen jälkeen tyypillisiä oireita aiheuttavat myös heikentynyt lantionpohjan lihaksisto. Raskauden aikana lantionpohjan lihakset löystyvät, sillä ne joutuvat raskauden aikana voimakkaan kuormituksen kohteeksi. Tämä on tarkoituksenmukaista ja normaalia, jotta vauva pääsee kasvamaan ja synnyttäminen mahdollistuu. 

Raskauden aikana naisen keho alkaa erittää myös enemmän relaksiini-nimistä hormonia, joka osaltaan löystyttää ja rentouttaa lantion rakenteita, lihaksia, kalvoja ja nivelsiteitä. Synnytyksen jälkeen relaksiinihormoni poistuu elimistöstä hitaasti, mikä on myös yksi syy aloittaa liikkuminen maltilla.

Lantionpohjan lihasten heikentyminen raskauden aikana ja sen jälkeen voi aiheuttaa virtsankarkailua, kohdunlaskeumaa, alaselän kipuja sekä muita lantion alueen oireita. Lihaksia onkin syytä harjoittaa, jotta ne toimivat niin raskauden aikana kuin sen jälkeen ihanteellisesti.  

>> Lue lisää: miten voit harjoittaa lantionpohjan lihaksiasi 

Myös selkäkipu vaivaa monia synnyttäneitä äitejä. Raskauden aikana selkärangan asento ja painopisteet muuttuvat, ja selkä kuormittuu. Raskaus onkin voinut tuoda mukanaan tai pahentaa jo aikaisempia kehon virheasentoja, mikäli esimerkki syvien lihasten tuki on heikko tai kehossa on toispuoleisuutta. 

Myös esimerkiksi vauvan kannistelu vain toisella puolella kehoa sekä huono imetysergonomioa voi pahentaa kehon virheasentoja.  Fysioterapeutin vastaanotolla kannattaakin käydä tarkistuttamassa oman kehon asennot ja hoito-ohjeet syvien lihasten ja muiden heikkojen lihasten aktivoimiseen ja vahvistamiseen.  

>> Lue lisää: selkäkivun hoidosta synnytyksen jälkeen

Tukea myös sopivien imetysasentojen löytämiseen sekä imetyksen onnistumiseen

Hyvä olo Ilona -hyvinvointikeskus tarjoaa tukea myös sopivien imetysasentojen löytämiseen. Imetysasentojen ergonomia on tärkeä osa imetyksen onnistumista ja äidin terveyttä. Kätilö voi auttaa imettävää äitiä löytämään sopivia imetysasentoja, jotka voivat myös auttaa ehkäisemään selkäkipuja, niska-hartiaseudun jännityksiä ja rintatulehdusta. Tärkeää on myös, että imetysasento tukee hyvää vauvan imemisotetta ja auttaa välttämään mahdollisia imemisvaikeuksia.

Myös akupunktiolla voidaan tukea imetystä, maidonnousua ja maidon määrää, rentoutumista sekä imetysasennoista ja vauvan kanniskelusta aiheutuvia kehon jännityksiä. Akupunktio rentouttaa esimerkiksi jännittyneitä hartioita. 

Meillä akupunktioon voi tulla myös vauvan kanssa, sillä haluan tarjota äidille hetken omaa aikaa hoitaen vauvaa hoidon aikana.” kertoo Lähteenkorva, “Hyvä Olo Ilonassa on tärkeää tarjota täyden palvelun paketti, sillä usein ongelmana on se, ettei vauvaa voi tai halua jättää vielä kenenkään hoidettavaksi hoidon ajaksi. Niimpä huolehdin vauvasta ja äiti saa rentoutua rauhassa. “

Kohti vahvempaa vanhemmuutta Hyvä olo Ilonassa

Vanhempien kokonaisvaltainen hyvinvointi on asia, johon kannattaa panostaa raskauden kaikissa vaiheissa. Tärkeintä hoidoissa juuri sopivan hoidon muotoileminen kuhunkin tilanteeseen. Hyvinvoinnin palasia on tärkeä alkaa laittaa kohdalleen yksi kerrallaan – ja mitä useampi palanen on kohdillaan, sitä todennäköisempää on raskauden alkaminen, hyvinvoiva raskaus ja synnytyksen käynnistyminen luonnollisesti. 

Myös henkinen hyvinvointi on iso osa kokonaisuutta, sillä keho saattaa omilla jännityksillä pitää kiinni vanhasta ja laittaa vastaan uusille, vaikkakin positiivisille muutoksille. “Tärkeintä onkin löytää juuri itselle sopiva hoitokokonaisuus”, korostaa Lähteenkorva.  

Hyvä Olo Ilonassa olemme erikoistuneet tukemaan kohti vahvempaa vanhemmuutta, jossa palvelupolku lähtee jo raskauden suunnittelusta ja on mahdollista aina vauvan hoitoihin saakka.

>> TUTUSTU PALVELUIHIN

>> VARAA AIKA

 

Call Now Button