Fysioterapia

Fysioterapialla pyritään edistämään ja ylläpitämään ihmisen toiminta- ja työkykyä.
Hoitoina ovat mm. lämpö- ja kylmähoidot sekä TNS-sähkökipuhoito. Hoitojaksoon kuuluu aina henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta omatoimiseen liikuntaan.
Hoitojaksoon kuuluu aina henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta omatoimiseen liikuntaan.
– Aktiivinen ja passiivinen liikehoito
– Yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu
– Ergonomiaohjaus
– Liikuntaohjaus
– Ravintoneuvonta

MIKSI
Fysioterapiaan kuuluvilla fysikaalisilla hoidoilla voidaan helpottaa merkittävästi kipua. Hieromalla, venyttelyllä, mobilisoinnilla ja liikehoidolla voidaan vaikuttaa positiivisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin ja sitä kautta koko kehon hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
Hoidot valitaan aina asiakkaan tarpeiden ja etujen mukaisesti.

KUKA
Fysioterapeutti on koulutettu terveydenhuollon ammattilainen.
Hoitoihin voi tulla lääkärin fysioterapialähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä hoidoista saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen Kelalta.
Tampereen kaupungin työntekijä saa hyvinvointikeskuksessamme sairauskassan hieronta- ja fysioterapiaedut.
Hyvinvointikeskuksessamme fysioterapia-hoitoa antaa siihen koulutettu ammattilainen
Lauri Ikonen

VARAA AIKA